Om Träspråk

Jag startade Träspråk för rätt många år sedan. Om jag minns rätt 2005. Träspråk föddes som ett småskaligt och prövande design- och hantverksprojekt, där jag i ekologisk anda tillverkade möbler och inredningsdetaljer och skrev en del betraktelser av form och träteknik. Jag var fascinerad av skogen, träet, handen och idéerna.

I botten fanns ett sökande efter en alternativ relation till produktion och konsumtion. Kan man avstå storskalig produktion i vår tid? Vad händer med tingen om de omsluts av en minimal organisation? Kan man sköta allt – materialanskaffning, tillverkning o.s.v. – på egen hand, utanför de stora kretsloppen utan att reduceras?

Grundtanken har egentligen inte förändrats under mina år med Träspråk. Jag har fortfarande kvar mitt intresse för material, skarpa stål och dialogen mellan hand och sinne. Och jag är idag stärkt i övertygelsen att jag kan addera något genom att verka i liten skala. Respekt för tingen, respekt för materialet, respekt för de små cirklarna. Kanske är det just närhet mellan råvara, estetiskt uttryck och människa som tydligast utmärker min drivkraft idag.  

Jag håller inga produkter i lager, utan allt tillverkas efter beställning på Italienska palatset i Växjö. Snickerierna gör jag i en liten träverkstad, ytbehandling i måleriet.

För mig är det viktigt med idéhöjd och kringsyn. Men fördjupningar och utblickar är ointressanta om de inte tar spjärn mot personliga erfarenheter. Vi kan kalla det reflektion. Jag gillar att betrakta, läsa om och försöka förstå min värld. Allt jag gör bottnar i resor jag gör, böcker jag läser, scenkonst jag upplever, musik jag lyssnar på, utställningar jag ser.

Med dessa tankar (och massor av rytmer och minnen) i huvudet driver jag vidare Träspråk.

*          *          *

Och här borde jag peta in ett CV också. Det får bli kort. Utbildning – kultur- och kommunikationsteoretiker plus pedagog. Arbete – under 2016 och 2017 verksamhetsutvecklare inom kultur på Växjö kommun; tjänstledig från jobb som konstintendent på Växjö konsthall. Några förtroendeuppdrag – Jurymedlem för Reaktor Sydosts stöd för unga filmare sedan 2014. Styrelseledamot för konstnärskollektivet Italienska palatset sedan 2016. Medverkar i expertgruppen för att utse Region Kronobergs kulturstipendiater, 2016.

Fredrik Sandblad

Ladda ner broschyren om Träspråk!


 

Vill du veta mer om Träspråk eller mig? Kontakta mig!