Nejsägarna

Samtidskonsthistoria del 20

Just nu arbetar jag med en utställning på som heter Frihet på barrikaderna? - Konstens självständighet i ett globalt perspektiv. Martin Schibli är curator. Till katalogen har jag skrivit ett förord. Såhär låter det:

Vid Stortorget i Växjö centrum den 13 april 1985. En kvinna tar sats och drämmer handväskan mot en nynazist i Nordiska rikspartiet som håller demonstration. Ögonblicket fångas på bild av fotografen Hans Runesson. Fotografiet blev snabbt klassiskt, kanske det mest kända fotografiet i Sverige genom alla tider, och vid flera tillfällen prisbelönt. Bilden har en outslitlig symbolisk kraft. I bakgrunden framträder de mörka stråken i Europas 1900-talshistoria, och vi anar kvinnans biografi. Nu säger hon ifrån, nu säger hon nej.

Varje samhälle behöver nej-sägare, på olika nivåer och i olika sammanhang. Ibland får de opinionen mot sig och uppfattas som tvärviggar, motvalls och bakåtsträvare, och ibland får de opinionen med sig. Ibland hörs de som harmlöst joller i marginalen, och ibland uppfattas de istället som hotfulla och obekväma. Under de senaste åren har whistleblowern – visslaren – varit ett inslag på den globala politiska scenen. Med hjälp av media utmärker visslaren vad hon uppfattar som ohederligt förfarande i maktens brännpunkt, och varje visslare ställer upp i ett vågspel – hon riskerar att tystas eller straffas.

I nej-sägarens kontrast står ja-sägaren, som aldrig stakar ut en oberoende position, som aldrig riskerar sin status. När stater, organisationer eller arbetsgrupper stänger ute alternativa analyser smyger sig gärna konsekvenserna in – tankens befruktning uteblir, orättvisor grinar, sammanbrottet närmar sig. 

Den 4 juni 2014 invigdes Det fria ordets hus i Växjö – en spetsverksamhet inom kulturområdet, vars ambition är att främja dialog och debatt och knyta samman frågor om yttrandefrihet med verksamheter i regionen. I fonden ligger dels ett program för fristadsförfattare, dels ett modigt kulturarv – Pär Lagerkvist, Vilhelm Moberg och Elin Wägner slogs genom sina verk för yttrandefrihet och människors lika värde.

Växjö konsthalls utställning Frihet på barrikaderna? visar verk av ett tiotal konstnärer som med olika inriktning verkar just i det fria ordets anda. Den handlar om konstens självständighet i ett globalt perspektiv och ställer frågor om konstnärlig frihet, censur och yttrandefrihet. Vad säger det om ett samhälle om det tystar och förföljer konstnärer och konstaktivister? Vad händer när konstnärer går över konventionens gränser?