Glimtar av alternativa världar

Samtidskonsthistoria del 22

Just nu är jag engagerad i projektet Växelverkan 2, som startar den 24 januari 2015 på Växjö konsthall. Till katalogen har jag skrivit en kort essä. Och här följer den. 
 

Det är en grå, fuktig dag i december 2014. Jag besöker Kronobergs konstskola och S:t Sigfrids folkhögskola för att stämma av några detaljer med skolans huvudlärare – Mona-Lisa Eriksson och Börje Lindell – inför utställningen Växelverkan 2. Utställningen är ett samarbete mellan Växjö konsthall och skolan, och det är drygt en månad till vernissage.

Kronobergsnäset strax norr om Växjö är blytung historisk mark – kungsgård och slott. På en holme i Helgasjön, granne med skolan, ruvar slottsruinen på minnen av medeltida biskopar, Dackefejder, danskstrider och annat. Och det äldre namnet på Kronoberg, Thiudby, betyder ungefär "folkbyn", och tolkas som en förhistorisk tingsplats för folklandet Värend.

I faggorna finns också en förkristen kultplats, åtskilliga förhistoriska gravar och mängder av röjningsrösen från äldre jordbruk. I Kronobergsnäsets historiska kraftfält huserar alltså idag en driftig konstskola.

Jag parkerar, går över skolans gårdsplan mot huvudbyggnaden. Till vänster reser sig skolans nybyggnad; eleverna har under senare år undervisats i ruffiga lokaler, men nu – storsatsning. Bygget är igång; exteriören börjar bli klar, och invändigt tar grunddragen form. En snickare skruvar råspont, en montör sprutar isolering i takkonstruktionen, betonggolvet är färdigslipat.

Nybyggnaden innebär givetvis ett rejält lyft rent pedagogiskt. Men den har också andra välkomna värden. Kronobergs konstskola är en resurs för kulturlivet i Smålands inland, och en satsning här, är detsamma som en investering i regionens kulturliv.

Kronobergs konstskola tillhör de ambitiösa folkhögskoleutbildningar som oförtröttligt lämnar styva märken i Sveriges kulturliv – utbildningen ger en allsidig grund vare sig man vill ta sig vidare till konsthögskolestudier eller skärpa sitt konstnärliga kunnande och språk i största allmänhet. Utbildningen är ett slags inre bildningsresa, där elever i metaforisk mening formger och skulpterar sig själva. Och åtskilliga elever från Kronoberg är idag etablerade konstnärer.   

Konstnärerna i Växelverkan 2 har tidigare läst på Kronobergs konstskola och sedan gått vidare i olika riktningar via högre konstnärliga utbildningar; de reser genom utställningen alltså på retur till orten för sina förberedande studier. Även Kronobergs bägge huvudlärare medverkar i utställningen. Växelverkan 2 frågar nyfiket hur det har gått efter examen – vart tog eleverna vägen? Hur ser deras konstnärsgärning ut idag?

Samtidigt är utställningen en provkarta över det konstnärlga temperamentet i Sverige idag. Att de flesta av konstnärerna är under 35 år gamla, de yngsta faktiskt under 25, och alltså har ett långt konstarbetsliv framför sig, indikerar månne att Växelverkan 2 blixtbelyser framtidens konstscen?

En av den estetiska kulturens styrkor är att diskutera och hantera osäkra situationer, och just nu –  en vinter i mitten av 10-talet – är läget onekligen vacklande: Hårt pressade migranter kolliderar med mörk ultranationalism i Europa, världsekonomin har skakats om, jorden har feber, oron i Mellanöstern består o.s.v. Samtidigt roterar vår civilisation snabbare än någonsin – uppdrivna hastigheter i produktion, information och teknologi förblindar.

Komplexa trångmål har komplexa lösningar; ingen av oss kan överblicka vilka strategier som krävs. Men nog anar vi åtminstone ett första nödvändigt steg: Utan en livsåskådning präglad av empati, respekt och rannsakan är våra utsikter grumliga. Att odla medmänsklig och ekologisk omtanke kostar utrymme för kontemplation och självreflektion – ja, kanske rentav för bearbetning av livsmysteriet.

Här har kulturen en given plats, och Växelverkan 2 ger onekligen svängrum för reflektion. Flera av konstnärerna är intresserade av att på ett eller annat sätt bygga upp eller ge oss glimtar av alternativa världar –  i vissa fall av mytologisk valör, i andra fall av minnesbilder, i åtskilliga fall av motiv på distans från vårt vardagliga sökarljus.

Många av verken sjunger av existentiell klangbotten – de opererar med skarpt laddade tecken i pendlingar mellan kropp, rum och psyke. Växelverkan  2 manar till eftertanke, frilägger alternativa perspektiv och upparbetar kritik mot samtidens uppskruvade takt.

Utdragna, analoga arbetsprocesser återkommer – teckning, skulptur och måleri tillhör konstens välbeprövade tekniker. Utställningen röjer hur dessa kan utvecklas utan att förbindelsen med historien förläggs. 

Jag tror att många av oss kan lära av konstnärliga arbetsprocesser, som knappast är linjära, som gärna kräver ett extra varv, och som helst varierar mellan detaljvy och kringsyn. En av konstnärerna i Växelverkan 2, Hampus Forss, ger oss förresten en skymt av denna poetiska metodik i en lakonisk sentens: "Det var något som hände i Texas. Väl hemma tittade jag bland mina anteckningar. Där fanns det en skiss. Det behövdes inte mer än att ta sig till andra sidan Atlanten."

Växelverkan 2


Senast uppdaterad 2014-12-29 av Fredrik Sandblad