Craftsugga

Ladda ner Craftsugga!


Det är högsommar 2015, när jag bestämmer mig för att starta Craftsugga, ett idédrivet hantverksprojekt inom DIY-traditionens pedagogiska reserv. Craftsugga vilar på tanken att varje möbel tar max runt tre timmar att tillverka, att hantverket inte utgår från exklusiva material, att tekniken är så enkel att (i stort sett) vem som helst kan behärska den, att produktionen bygger på hushållning och att produkten trots dessa restriktioner är gedigen. Inget slöseri, inget överdrivet snickarhokuspokus, inget hippieslarv.

Turingmänniskan

Ett av motiven till Craftsugga är övertygelsen om att vi är på väg att förlora kontakten med tillvarons poesi. Jag läste just en uppsats av min bror, Anders Sandblad. Uppsatsen utgår från en klassisk artikel av den brittiske matematikern Alan Turing - Computing machinery and intelligens (1950). Där definierar Turing ett test (Turingtestet) för att kunna bestämma en maskins kognitiva förmåga. Vanligtvis tolkas artikeln som en prognos för framtiden; den handlar om att det i framtiden kommer att bli möjligt att bygga en maskin som kan uppföra sig exakt som en människa (Turingmaskinen), dvs. artificiell intelligens (AI). 

"I praktiken har dock maskiner inte kunnat ersätta människor på det sätt som man trott och som många fortfarande tror. Närmandet mellan människor och maskiner tar sig andra uttryck. Utvecklingen går snarare i en riktning som gjort att människor genom att använda maskiner anpassar sig till och allt mer börjar likna dem. Vi förvandlas till Turingmänniskor med succesivt minskande utrymme att utöva vårt omdöme och ta ansvar, när maskinerna ställer sig i vägen för det mänskliga sinnet och känslan."

Det låter inte bra, det här, tänker jag. Bäst att leta fria, associativa alternativ, såna som vi kan hitta i DIY-rörelsen.

 

Turing

 

DIY

Gör-det-själv (Do it yourself) handlar om att som amatör ta greppet över en profession. DIY-aren söker det unika, craftmanshippet, kvaliteten, communityn. Bygga, modifiera, arrangera, reparera. Det kan gälla byggnation, men lika gärna odling, alternativmusik och annat. Craftsugga erbjuder inspiration och handledning till DIY – skisser, exempel, prototyper. Allt att förhålla sig fritt till.

På ett sätt är DIY knutet till Arts and Crafts-rörelsen; båda erbjuder ett altervativ till konsumtionskulturens mainstream.

Arts & Crafts

A & C-rörelsens historiska rötter hänger samma med industrialisering och serieproduktion; under slutet av 1700-talet och under 1800-talet tog den maskinella tillverkningen sina första steg, större volym av samma produkt kunde få spridning i breda led.

Men med tillverkningen följde problem. Marknaden fylldes av slarvigt konstruerade produkter, och varor dekorerades kitschigt för att dölja dålig kvalitet. Mot denna undermåliga produktion kom reaktioner, bl.a. från den s.k. Arts & Crafts-rörelsen i England. Den tog inledningsvis avstamp i John Ruskins filosofi. Ruskin betonade naturnärhet, hantverk och trohet mot materialet.

William Morris är en utmärkt representant för Arts & Crafts. Företaget Morris & Co (eller The Firm) med affär i London bildades på 1860-talet; bland produkterna fanns textilier, mattor, smycken, möbler, tegel, glasmålningar etc.

Gris

 

Hushållning

I Craftsugga står grisen för hushållning, en gammal tapper symbol från europeisk bondetradition. När jorden har feber, måste vi givetvis agera. Inredning som både estetiskt och kvalitativt håller över vid. Hållbarhet blir detsamma som att bemästra kemisk, mekanisk och stilistisk ödeläggelse. Och för den som gillar livscykelanalyser, passar ju recyclade material perfekt.


Sidan uppdaterades senast 2015-07-20 av Fredrik Sandblad