I struggled in the dark to make a sandwich

Stol i barrträ. Bild från verkstaden.

I struggled in the dark to make a sandwich

Sidan uppdaterades 2015-11-29 av Fredrik Sandblad.