Skelettjorden

Det finns ord som sätter sig. Skelettjord är ett sånt. Det är omöjligt att inte associera skelettjord till vanitasmotiv eller carpe diem-tematik. Knotor och jord. Kranium och mull. Död och liv i kretslopp. 

Associationerna ligger inte långt från definitionen: Skelettjord är en jord som t.ex. bär upp trafikytor och samtidigt fungerar som rotmöjligt utrymme för stadsträd. Den är en del av stadsträdens växtbäddar i hårdgjorda ytor, och den ger rötter växtmöjligheter samtidigt som ytan längre upp får bärkraft.

Träspråks nya lådserie har hämtat inspiration från skelettjorden. Lager på lager. Dolda utrymmen. Material: Asp, al, björk, valchromat.

Skelettjorden

 


Sidan uppdaterades senast 2016-02-25 av Fredrik Sandblad.