Bara tänk på konungen och sjung

Svärd. Basmodell. Massiv björk och pansarlack.